Rada Techniczna nr 27

W dniu 22 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 24

W dniu 16 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Rada Techniczna nr 26

W dniu 8 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 26. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 25

W dniu 1 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 24

W dniu 25 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 53

W dniu 20 lipca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 53. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z zapisami specyfikacji branży drogowej i zbiornikami.

Rada Budowy nr 23

W dniu 19 lipca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Rada Techniczna nr 23

W dniu 11 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 52

W dniu 5 lipca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 52. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektami wykonawczymi branży mostowej.

Rada Techniczna nr 22

W dniu 4 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.