Wykonawca:

Budimex S.A.

Ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

tel.: 22 623 60 00

Dyrektor Kontraktu:

Wojciech Kołacki

e-mail: wojciech.kolacki@budimex.pl

Biuro terenowe Wykonawcy:

84-217 Szemud, ul. Wejherowska 73

Konsultant:

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Ul. Kamiennogórska 22

60-179 Poznań

tel.: 61 867 40 50

e-mail: office@lafrentz.pl

Inżynier Kontraktu:

Anna Dyszak

e-mail: anna.dyszak@lafrentz.pl

Biuro terenowe Konsultanta:

84-242 Luzino, ul. Żołnierzy Niezłomnych 2