Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5,

80-354 Gdańsk

tel. 58 511 24 00

e-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

Kinga Gierlach

Wykonawca:

Budimex S.A.

Ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel.: 22 623 60 00

Dyrektor Kontraktu:

Wojciech Kołacki
e-mail: biuro_S6_bozepole@budimex.pl

Biuro terenowe Wykonawcy:
84-217 Szemud, ul. Wejherowska 73

Konsultant:

Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Żołnierzy Niezłomnych 2
84-242 Luzino

Inżynier Kontraktu:

Anna Dyszak