Rada Techniczna nr 44

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.”

Rada Budowy nr 30

W dniu 14 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Rada Techniczna nr 43

W dniu 6 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 43. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 42

W dniu 30 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 42. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 63

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 63. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z roszczeniami Wykonawcy.

Narada Koordynacyjna nr 62

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 62. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z ekranami oświetleniowymi.

Narada Koordynacyjna nr 61

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 61. Spotkanie miało na celu doprecyzowanie tematów związanych z oświetleniem.

Rada Techniczna nr 41

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 41. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 29

W dniu 17 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 29. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Rada Techniczna nr 40

W dniu 11 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 40. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami