Rada Techniczna nr 56

W dniu 9 lipca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 74

W dniu 2 lipca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 74. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących rozwiązań dla kolizji budowanej Trasy S6 z gazociągiem należącym do PSG Sp. z o.o.

Narada Koordynacyjna nr 73

W dniu 1 lipca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 73. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących szczegółów konstrukcyjnych ekranów akustycznych.

Rada Techniczna nr 55

W dniu 25 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 72

W dniu 19 czerwca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 72. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących styku projektowanej drogi gminnej Łęczyce – Świetlino z Zadaniem 5.

Rada Budowy nr 34

W dniu 19 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 34. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji

Rada Techniczna nr 54

W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 53

W dniu 4 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 53. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Wizyta studyjna

W dniu 28 maja 2024 r. odbyła się na terenie budowy wizyta studyjna, podczas której zaproszeni dziennikarze mieli okazję zaznajomić się robotami prowadzonymi na obecnym etapie na Zadaniu 5 budowy trasy S6. Relacje z wizyty, zdjęcia oraz materiały filmowe nagrane przez wizytujących dziennikarzy znajdą się na łamach lokalnych, a być może również ogólnopolskich mediów.

Narada Koordynacyjna nr 71

W dniu 27 maja 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 71. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących wymagań i recept na tzw. „czarny bęben”.