Narada Koordynacyjna nr 37

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 37. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z pracami projektowymi branży geotechnicznej.

Rada Budowy nr 15

W dniu 16 listopada 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku.

Narada Koordynacyjna nr 36

W dniu 09 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 36. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z pracami projektowymi branży drogowej.

Narada Koordynacyjna nr 35

W dniu 26 października 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 35. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z inwentaryzacją nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia na rzecz Zamawiającego.

Narada Koordynacyjna nr 34

W dniu 25 października 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 34. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych przedkładaniem przez Wykonawcę umów podwykonawczych.

Narada Koordynacyjna nr 33

W dniu 25 października 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych pracami projektowymi branży mostowej.

Rada Budowy nr 14

W dniu 19 październik 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu.

Narada Koordynacyjna nr 32

W dniu 28 września 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 32. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z koordynacją prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Rada Budowy nr 13

W dniu 21 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu.

Narada Koordynacyjna nr 31

W dniu 19 września 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Ruchem.