Rada Budowy nr 28

W dniu 20 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 28. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji

Rada Techniczna nr 39

W dniu 12 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 39. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 60

W dniu 6 grudnia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 60. Spotkanie miało na calu omówienie tematów związanych z punktami stałymi (geodezja).

Rada Techniczna nr 38

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 37

W dniu 28 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 36

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowa nr 27

W dniu 15 listopada 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Rada Techniczna nr 35

W dniu 7 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 59

W dniu 31 października 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 59. Spotkanie miało na calu omówienie zakresu robót zabezpieczających na odcinku nowoprojektowanej drogi do elektrowni atomowej

Narada Koordynacyjna nr 58

W dniu 31 października 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 58. Spotkanie miało na calu omówienie propozycji rozwiązań dla obiektu WD-21 i drogi do planowanej elektrowni jądrowej.