Narada Koordynacyjna nr 66

W dniu 3 kwietnia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 66. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z kwestiami technicznymi wokół ZDP (Zapytania do Projektanta).

Rada Techniczna nr 48

W dniu 26 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 47

W dniu 19 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 47. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 31

W dniu 13 marca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Narada Koordynacyjna nr 64

W dniu 12 marca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 64. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych ze słupami oświetleniowymi – kompozytowymi.

Narada Koordynacyjna nr 63

W dniu 5 marca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 63. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z Systemem Zarządzania Ruchem.

Rada Techniczna nr 46

W dniu 5 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 45

W dniu 28 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 45. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 44

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.”

Rada Budowy nr 30

W dniu 14 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.