Narada Koordynacyjna nr 52

W dniu 5 lipca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 52. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektami wykonawczymi branży mostowej.

Rada Techniczna nr 22

W dniu 4 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 20

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 51

W dniu 16 czerwca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 51. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektem wykonawczym w zakresie kabli światłowodowych dla Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) i tematów dotyczących integracji SZR.

Rada Budowy nr 22

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Narada Koordynacyjna nr 50

W dniu 7 czerwca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 50. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektem wykonawczym Systemu Zarządzania Ruchem.

Rada Techniczna nr 19

W dniu 6 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 18

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 23 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.