/ Nazwa kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Bożepole Wielkie (bez węzła)

Opis Zadania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła) o długości Trasy Zasadniczej ok. 22,106 km na odcinku od km 0+000,00 w. Leśnice (bez węzła) do km 22+106,44 – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie lęborskim oraz powiecie wejherowskim na terenie gminy Miasto Lębork, gminy Nowa Wieś Lęborska oraz gminy Łęczyce.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.