/ Nazwa kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Bożepole Wielkie (bez węzła)

Opis Zadania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) –  w. Bożepole Wielkie (bez węzła)” o długości Trasy Zasadniczej ok 22,039  km na odcinku:

– od km 0+000,00 do km 17+438,77, w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem). Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie lęborskim, na terenie gmin Nowa Wieś Lęborska, miasto Lębork, i powiecie wejherowskim, na terenie gminy Łęczyce (na podstawie dokumentacji z etapu Koncepcji Programowej „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem)”

– od km 0+000 do ok. km 4+600, w. Łęczyce (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła) (na podstawie dokumentacji z etapu Koncepcji Programowej „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem)) oraz dokumentacji z etapu Projektu Budowlanego Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1 w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem).” Jako dowiązanie do realizowanej inwestycji. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.