TOR

W dniu 24.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3B/2022 – „Budowa i oznakowanie dodatkowych wyjazdów z budowy na DK-6”. Rozpatrywane lokalizacje znajdują się wzdłuż drogi krajowej nr 6 w okolicy granicy administracyjnej m. Lębork i Mosty.

Zakres zmian organizacji ruchu będzie podzielony na 2 etapy. Pierwszy z nich polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową nowych zjazdów z drogi krajowej. Kolejny etap wprowadzenia oznakowania tymczasowego na DK6 to oznakowanie wykonanych zjazdów z drogi krajowej jako wyjazdy z terenu budowy.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.   Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 15.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.4A/2022 – „Wykonanie ścianek szczelnych przy przepustach w ciągu drogi dojazdowej DD1”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w zachodniej części powiatu wejherowskiego, na wysokości węzła drogowego Bożepole Wielkie na trasie S6.

Zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał na zamknięciu drogi i wprowadzeniu objazdu dla ruchu ze względu na konieczność zajęcia pełnej szerokości jezdni w celu wykonania ścianek szczelnych po południowej stronie dwóch przepustów.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: ok. 5 dni (maksymalnie do 31.03.2023 r.). Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 15.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.2A/2022 – „Oznakowanie robót budowlanych i wyjazdów z budowy trasy S6 w obrębie DP1330G oraz DG123072G”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w południowej części Lęborka, w obrębie krzyżowania się drogi powiatowej nr 1330G (ul. Kaszubska) z drogą gminną nr 123072G (ul. Majkowskiego).

Zakres zmian organizacji ruchu będzie podzielony na 2 etapy. Pierwszy z nich polega na oznakowaniu robót budowlanych związanych z budową nowych zjazdów z drogi powiatowej i zjazdu z drogi gminnej. Kolejny etap wprowadzenia oznakowania tymczasowego to oznakowanie wyjazdów z terenu budowy na czas ich funkcjonowania oraz oznakowanie związane z zamknięciem odcinka drogi wewnętrznej.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025. Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 07.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.1A/2022 – „Budowa i oznakowanie wyjazdów z budowy trasy S6 w ciągu DW214”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w południowej części Lęborka, ok. 1,5 km od obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 6 (DK6), w ciągu ul. Krzywoustego (DW 214).
Zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał w pierwszej kolejności na oznakowaniu robót budowlanych (budowa zjazdów) w pasie drogi wojewódzkiej nr 214, a w kolejnym etapie na oznakowaniu wybudowanych wyjazdów z terenu budowy na drogę wojewódzką.

W dniu 06.03.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.4B/2022 – „Przebudowa przepustów w ciągu drogi dojazdowej DD1”. Lokalizacja wspomnianej TOR znajduje się w zachodniej części powiatu wejherowskiego, na zachód od węzła drogowego Bożepole Wielkie, w odległości ok. 180 oraz 700 m – od skrzyżowania drogi dojazdowej DD1 z istniejącą drogą krajową nr 6. Zakres zmian organizacji ruchu będzie polegał na wprowadzeniu zawężenia jednostronnego jezdni od strony południowej w przypadku obu przepustów. Zawężenie jednostronne będzie obowiązywało przez okres ok. 6 m-cy i w przypadku obu przepustów będą to odcinki o długości kilkudziesięciu metrów.
Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 31.08.2023 r.
Orientacyjna lokalizacja TOR:

W dniu 22.02.2023 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) nr S6z5.3A/2022 – „Budowa i oznakowanie wyjazdów z budowy na DK6”. Projektowane oznakowanie pionowe zostało ustawione przy drodze krajowej nr 6 w km 260+300 – 600, 261+200 – 500, 268+400 – 700, 273+200 – 500 po obu stronach jezdni. Oznakowanie dotyczy utworzenia zjazdów wykorzystywanych na potrzeby budowy odcinka S6 „Leśnice – Bożepole Wielkie”.

Planowany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: 30.06.2025 r.

Orientacyjna lokalizacja TOR przedstawiona została na poniższej grafice: