Narada Koordynacyjna nr 15

W dniu 06.04.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą mostową.

Narada Koordynacyjna nr 14

W dniu 04.04.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą geotechniczną.

Narada Koordynacyjna nr 13

W dniu 24.03.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 13. Spotkanie miało na celu uzgodnienie końcowego zakresu linii rozgraniczających dla inwestycji.

Rada Budowy nr 7

W dniu 16.03.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu lutym.

Narada Koordynacyjna nr 12

W dniu 01.03.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z zawarciem porozumienia w zakresie planowanych prac na terenach należących do Lasów Państwowych.

Narada Koordynacyjna nr 11

W dniu 18.02.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie zakresu prac projektowych związanych z Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.

Rada Budowy nr 6

W dniu 16.02.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu styczniu.

Narada Koordynacyjna nr 10

W dniu 14.02.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży mostowej.

Narada Koordynacyjna nr 9

W dniu 03.02.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie zakresu zawartości Projektów Architektoniczno-Budowlanych oraz Projektów Technicznych z branży mostowej.

Narada Koordynacyjna nr 8

W dniu 26.01.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży drogowej.