Rada Techniczna nr 11

W dniu 21 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 19

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, jak i pracami projektowymi.

Narada Koordynacyjna nr 47

W dniu 8 marca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 47. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień realizacyjnych branży mostowej.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 7 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 46

W dniu 1 marca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 46. Spotkanie miało na celu omówienie Projektu Wykonawczego branży mostowej.

Rada Techniczna nr 9

W dniu 28 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 45.

W dniu 22 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 45. Spotkanie miało na celu omówienie uwag do Projektu Wykonawczego branży mostowej.

Rada Techniczna nr 8

W dniu 21 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 44

W dniu 17 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 44. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych w zakresie ekranów akustycznych.

Rada Budowy nr 18

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, jak i pracami projektowymi.