Wizyta studyjna

W dniu 28 maja 2024 r. odbyła się na terenie budowy wizyta studyjna, podczas której zaproszeni dziennikarze mieli okazję zaznajomić się robotami prowadzonymi na obecnym etapie na Zadaniu 5 budowy trasy S6. Relacje z wizyty, zdjęcia oraz materiały filmowe nagrane przez wizytujących dziennikarzy znajdą się na łamach lokalnych, a być może również ogólnopolskich mediów.

Narada Koordynacyjna nr 71

W dniu 27 maja 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 71. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących wymagań i recept na tzw. „czarny bęben”.

Rada Techniczna nr 52

W dniu 21 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 33

W dniu 15 maja 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Narada Koordynacyjna nr 70

W dniu 15 maja 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 70. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących obsługi geodezyjnej Kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji punktów stałych.

Rada Techniczna nr 51

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Narada Koordynacyjna nr 69

W dniu 6 maja 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 69. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących słupów kompozytowych, opraw oświetleniowych oraz zabezpieczenia kanału technologicznego.

Rada Techniczna nr 50

W dniu 23 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 50. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 32

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 32. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.

Rada Techniczna nr 49

W dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 49. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.