Zaawansowanie rzeczowe dokumentów Wykonawcy

Postęp: 96,43 %

Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 5,64%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 13,71%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 47,46