Narada Koordynacyjna nr 23

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą elektroenergetyczną.

Narada Koordynacyjna nr 22

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych ze zmianą klasy łącznika z drogi powiatowej klasy technicznej Z na drogę krajową klasy technicznej GP.

Rada Budowy nr 10

W dniu 15.06.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu maju.

Rada Budowy nr 9

W dniu 18.05.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu.

Narada Koordynacyjna nr 21

W dniu 16.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 21. Spotkanie miało na celu uzgodnienie zawartości Projektów Technicznych oraz Projektów Wykonawczych z branży mostowej.

Narada Koordynacyjna nr 20

W dniu 16.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z kolizją z planowaną inwestycją realizowaną przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Narada Koordynacyjna nr 19

W dniu 05.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą drogową.

Narada Koordynacyjna nr 18

W dniu 04.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z przedkładaniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

Narada Koordynacyjna nr 17

W dniu 04.05.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z wzorem umowy na roboty budowlano-montażowe.

Narada Koordynacyjna nr 16

W dniu 27.04.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą geotechniczną.