Rada Budowy nr 5

W dniu 19.01.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 5. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu.

Narada Koordynacyjna nr 7

W dniu 19.01.2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 7. Spotkanie miało na celu skoordynowanie prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Narada Koordynacyjna nr 6

W dniu 22.12.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży drogowej.

Rada Budowy nr 4

W dniu 15.12.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu listopadzie.

Narada Koordynacyjna nr 5

W dniu 01.12.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 5. Spotkanie miało na celu skoordynowanie prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Narada Koordynacyjna nr 4

W dniu 24.11.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych z zakresu branży mostowej i ochrony środowiska.

Rada Budowy nr 3

W dniu 17.11.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 3. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku.

Narada Koordynacyjna nr 3

W dniu 02.11.2021 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 3. Spotkanie miało na celu skoordynowanie prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.

Rada Budowy nr 2

W dniu 20.10.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 15.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie realizowanych prac projektowych i zagadnień związanych z Kontraktem.