Rada Budowy nr 34

W dniu 19 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 34. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji