Narada Koordynacyjna nr 72

W dniu 19 czerwca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 72. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących styku projektowanej drogi gminnej Łęczyce – Świetlino z Zadaniem 5.