Rada Techniczna nr 54

W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.