Rada Techniczna nr 52

W dniu 21 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.