Rada Budowy nr 33

W dniu 15 maja 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.