Narada Koordynacyjna nr 70

W dniu 15 maja 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 70. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących obsługi geodezyjnej Kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji punktów stałych.