Rada Techniczna nr 51

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.