Narada Koordynacyjna nr 69

W dniu 6 maja 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 69. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dotyczących słupów kompozytowych, opraw oświetleniowych oraz zabezpieczenia kanału technologicznego.