Rada Budowy nr 32

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 32. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.