Rada Techniczna nr 49

W dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 49. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.