Narada Koordynacyjna nr 68

W dniu 8 kwietnia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 68. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z Zielenią.