Narada Koordynacyjna nr 66

W dniu 3 kwietnia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 66. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z kwestiami technicznymi wokół ZDP (Zapytania do Projektanta).