Rada Budowy nr 31

W dniu 13 marca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.