Narada Koordynacyjna nr 64

W dniu 12 marca 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 64. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych ze słupami oświetleniowymi – kompozytowymi.