Rada Techniczna nr 44

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.”