Rada Budowy nr 30

W dniu 14 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.