Rada Techniczna nr 42

W dniu 30 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 42. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.