Narada Koordynacyjna nr 62

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 62. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych z ekranami akustycznymi i przeciwolśnieniowymi.