Rada Budowy nr 29

W dniu 17 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 29. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.