Rada Techniczna nr 39

W dniu 12 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 39. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.