Rada Techniczna nr 38

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.