Rada Techniczna nr 36

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.