Rada Budowa nr 27

W dniu 15 listopada 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.