Narada Koordynacyjna nr 59

W dniu 31 października 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 59. Spotkanie miało na calu omówienie zakresu robót zabezpieczających na odcinku nowoprojektowanej drogi do elektrowni atomowej