Rada Budowy nr 26

W dniu 18 października 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.