Rada Techniczna nr 33

W dniu 10 października 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, zagadnień związanych z dokumentacją projektową i kontraktową oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.