Narada Koordynacyjna nr 57

W dniu 4 października 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 57. Spotkanie w postaci wizji lokalnej w terenie, mające na celu ocenę sytuacji środowiskowej na jednej z działek leżącej w granicach decyzji ZRID.