Narada Koordynacyjna nr 56

W dniu 3 października 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 56. Spotkanie miało na celu omówienie rozwiązań na przepustach mających funkcję przejść dla małych zwierząt.