Rada Techniczna nr 31

W dniu 26 września 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.