Rada Techniczna nr 30

W dniu 12 września 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.