Rada Techniczna nr 29

W dniu 5 września 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.