Narada Koordynacyjna nr 55

W dniu 31 sierpnia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 55. Spotkanie Stron Kontraktu z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego miało na celu omówienie zagadnień związanych z korektą rozwiązań projektowych pod kątem postępowania formalnego w odniesieniu do wydanej decyzji ZRID.