Narada Koordynacyjna nr 54

W dniu 30 sierpnia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 54. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem na Kontrakt oznakowania eksperymentalnego