Rada Techniczna nr 28

W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.