Rada Techniczna nr 27

W dniu 22 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.