Rada Budowy nr 24

W dniu 16 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.