Rada Techniczna nr 26

W dniu 8 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 26. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.