Rada Techniczna nr 24

W dniu 25 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.